Stichting

Doelstelling
De molen is eigendom van de Stichting Havelter Molen. Op 20 september 1991 is de stichting opgericht met als primaire doelstelling: "De instandhouding van de molen te Havelte".

Daarvan afgeleide secundaire doelstellingen zijn:

  • De molen als industrieel historisch erfgoed onder de aandacht brengen van het grote publiek en het basis- en voortgezet onderwijs in de regio.
  • Het aanschouwelijk maken van het maalproces (van graan tot meel) voor een ieder die daar belangstelling voor heeft en dan met name voor de jeugd.
  • De gemeente Westerveld en in het bijzonder het dorp Havelte ondersteunen in het aantrekken van toeristen.

Om dit te realiseren is er jaarlijks veel geld nodig. Hiervoor zijn we afhankelijk van inkomstenbronnen zoals: subsidies, draaipremie, giften, donateurs, verkoop van meelprodukten en tweedehands boeken.

Samenstelling bestuur

Beloningsbeleid
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen als zodanig geen enkele beloning.


Verantwoording
De verantwoording over boekjaar 2018 is te vinden in de link naar het pdf document: Verantwoording 2018